Viziune

Viziunea Scolii PREMS derivă din nevoile de educație identificate la nivelul societății si al comunității, la cerințele, provocările si schimbările globale: