Scoala gimnaziala

 • Clase

  • Clasa V
   • max 18
    Elevi/clasa
   • 2
    Locuri
  • Clasa VI
   • max 18
    Elevi/clasa
   • 5
    Locuri
 • De ce Scoala PREMS?

  • Program zilnic adaptat specificului și particularităților de vârstă ale copiilor (8-10 ore/zi).
  • Limbă străină predată intensiv – minim 8 ore/săptămână – cu profesori specializați în predarea intensivă a limbii străine (germană și engleză).
  • Respectarea programei naționale și a curriculum-ului național prin încadrarea învățătorilor calificați atent selecționați.
  • Număr mic de copii înclasă (maxim 18) ceea ce asigură timp optim pentru fiecare copil pentru predare/învățare/evaluare individualizată)
  • Echipă educațională formată din cadre didactice calificate pentru fiecare clasă (minim 5 profesori calificați)
  • Formare continua adaptată specificului școlii a cadrelor didactice prin programe interne și externe (întâlniri planificate, comisie metodică, conferințe, simpozioane )
  • Catalog electronic și alte căi de comunicare în timp real cu părinții (sms, e-mail, rapoarte)
  • Dotări moderne ale sălilor de clasă (mobilier specific, smartboard, laptop, sistem audio, whiteboard, materiale didactice)
  • Dotări calitative de excepție ale școlii (microbus școlar, curte spațioasă, sală de sport acoperită – balon, acces separate pentru școală și grădiniță, salină, sală de dans, sală de sport, vestiare pentrucopii, vestiar al sălii de sport dotat cu dușuri, cabinet de limbă germană, cabinet de limbă engleză, cabinet psihologic, cabinet medical, CDI (Centru de Documentare și Informare), săli de mese, bucătărie proprie, sala festivă, supraveghere video)
  • Asigurarea continuității prin existența grădiniței, a ciclului primar și a celui gimnazial.
 • Proiecte și excursii educaționale

  Proiectarea activității didactice în școala noastră se desăvârșește prin extinderea mediului de învățare, ori de câte ori este nevoie, din sala de clasă în spațiul înconjurător, de la proiecțiile pe smartboard la contactul direct al copiilor cu natura și comunitatea în care trăim.

  Rapoarte privind achizițiile individuale

  Evaluarea la această vârstă a achizițiilor individuale reprezintă un proces complex ce constituie parte integrantă a predării-învățării. Pentru fiecare elev stabilim rapoarte individuale în care sunt înregistrate progresele dar și dificultățile întâmpinate. Evaluarea este integrală. Copilulului îi sunt astfel respectate particularitățile de vârstă și dezvoltare evitându-se competiția și clasificările/clasamentele la nivelul oricărui tip de grup.

  Activități de citire și scriere

  Comunicarea în limba română și Comunicarea în limba străină (engleză sau germană) beneficiază de predare integrată bazată pe metode moderne și actualizate care respectă specificul/particularitățile copilului acestui nou mileniu. Citirea conștientă și scrierea corectă reprezintă direcțiile întrepătrunse spre care pornim imediat după anul de clasă pregătitoare. Rezultatele obținute în prezent la evaluările externe (atât la limba română cât și la cele două limbi străine) arată eficiența metodelor noastre de lucru cu copiii de vârstă școlară mică și, implicit, de gimnaziu.

  Experimente și experiențe de învățare

  Domeniul corespunzător ariei curriculare Matematică și Științe este foarte dorit și apreciat de către elevii noștri. Matematica reprezintă o disciplină care este transformată în experiențe de învățare pornind de la cele de viață. Și aici abordarea integrată a predării reprezintă succesul garantat al acțiunilor noastre. Experimentele sunt adorate de către copii și le privim ca pe o parte concretă/aplicată a ceea ce studiem.

 • Cum te inscrii?