Descriere

 • Educația este pașaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparține celor care se pregătesc pentru ea de astăzi.

  — Malcom X.
 • Instituția noastră de învățământ preșcolar are o capacitate de peste 100 de locuri și un raport foarte bun calitate-servicii-preț. 

  Grădinița Prems este autorizată din anul 2015 de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin ordinul nr. 5749 din 12.11.2015.

  Din anul 2021, PREMS a primit acreditare pentru toate cele trei cicluri de învățământ: grădiniță, școală primară și școala gimnazială. Acreditarea, o recunoaștere a actului educațional al echipei PREMS, reprezintă încununarea viziunii noastre pentru viitor, certitudinea implicării noastre în viitorul copiilor și promisiunea continuității.

 • STRUCTURA CURRICULARĂ

  Educația copiilor mici, inclusiv pregătirea lor către școală, se realizează în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului (SIDC) de la naștere până la 7 ani (2010) – document de politică educațională, obligatoriu pentru toate instituțiile de educație timpurie și învățământ preșcolar - publice sau private şi a Curriculumului pentru învăţământul preşcolar
  • ȘTIINȚE

   Pune accentul pe cunoștințe elementare de matematică, cunoașterea și înțelegerea lumii prin activități specifice

  • LIMBĂ ȘI COMUNICARE

   Activitățile din domeniul dezvoltării limbajului pun copilul mic în situații de comunicare eficientă cu copiii și cu adulții

  • OM ȘI SOCIETATE

   Scopul acestui domeniu este dezvoltarea socială și emoțională a copilului mic

  • ESTETIC-CREATIV

   Activități care conduc la dezvoltarea simțului estetic și a gustului pentru frumos

  • PSIHOMOTRIC

   Copilul se va implica cu plăcere în activități de mișcare în vederea dezvoltării mișcărilor de bază (mers, alergare, cățărare/coborâre, aruncare/prindere)

  • JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LA ALEGERE

   Activități didactice alese de copii care îi ajută să socializeze și să se inițieze în cunoașterea lumii fizice, a mediului social și cultural căruia îi aparțin.