Descriere

 • De ce Scoala PREMS?

  • Program zilnic adaptat specificului și particularităților de vârstă ale copiilor (8-10 ore/zi).
  • Limbă străină predată intensiv – minim 8 ore/săptămână – cu profesori specializați în predarea intensivă a limbii străine (germană și engleză).
  • Respectarea programei naționale și a curriculum-ului național prin încadrarea învățătorilor calificați atent selecționați.
  • Număr mic de copii înclasă (maxim 18) ceea ce asigură timp optim pentru fiecare copil pentru predare/învățare/evaluare individualizată)
  • Echipă educațională formată din cadre didactice calificate pentru fiecare clasă (minim 5 profesori calificați)
  • Formare continua adaptată specificului școlii a cadrelor didactice prin programe interne și externe (întâlniri planificate, comisie metodică, conferințe, simpozioane )
  • Comunicare în timp real cu părinții (e-mail, rapoarte, newsletter)
  • Dotări moderne ale sălilor de clasă (mobilier specific, smartboard, laptop, sistem audio, whiteboard, materiale didactice)
  • Dotări calitative de excepție ale școlii (curte spațioasă, sală de sport acoperită – balon, acces separat pentru școală și grădiniță, salină, sală de dans, sală de sport, vestiare pentru copii, vestiar al sălii de sport dotat cu dușuri, cabinet de limbă germană, cabinet de limbă engleză, cabinet psihologic, cabinet medical, CDI (Centru de Documentare și Informare), sală de mese, bucătărie proprie, sala festivă)
  • Asigurarea continuității prin existența grădiniței, a ciclului primar și a celui gimnazial.
 • Disciplinele noastre de baza
  • COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  • COMUNICAREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ/GERMANĂ
  • MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
  • DEZVOLTARE PERSONALĂ
  • MUZICĂ ȘI MIȘCARE
  • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT