Clase

 • Clase liceu

  • Clasa IX - profil real - științele naturii
   • max 25
    Elevi/clasa
   • 8 ore
    Program
  • Clasa IX - profil uman - științe sociale
   • max 25
    Elevi/clasa
   • 8 ore
    Program
 • De ce Liceul PREMS?

  • Program zilnic adaptat specificului și particularităților de vârstă ale elevilor (8 ore/zi).
  • Limbă străină predată intensiv – 6 ore/săptămână.
  • Respectarea programei naționale și a curriculum-ului național prin încadrarea profesorilor calificați atent selecționați.
  • Număr mic de elevi în clasă (maximum 25) ceea ce asigură timp optim pentru fiecare elev pentru predare/învățare/evaluare individualizată)
  • Echipă educațională formată din cadre didactice calificate pentru fiecare clasă
  • Formare continuă adaptată specificului școlii a cadrelor didactice prin programe interne și externe (întâlniri planificate, comisie metodică, conferințe, simpozioane )
  • Comunicare în timp real cu părinții (e-mail, newsletter)
  • Dotări moderne ale sălilor de clasă (mobilier specific, smartboard, laptop, sistem audio, whiteboard, materiale didactice)
  • Dotări calitative de excepție ale școlii (curte spațioasă, sală de sport acoperită – balon, acces separat pentru școală și grădiniță, salină, sală de dans, sală de sport, vestiare pentru copii, vestiar al sălii de sport dotat cu dușuri, cabinet de limbă germană, cabinet de limbă engleză, cabinet psihologic, cabinet medical, CDI (Centru de Documentare și Informare), sală de mese, bucătărie proprie, sală festivă, supraveghere video)
  • Asigurarea continuității prin existența grădiniței, a ciclului primar și a celui gimnazial.
 • Proiecte și excursii educaționale

  Proiectarea activității didactice în liceul nostru se desăvârșește prin extinderea mediului de învățare ori de câte ori este nevoie, din sala de clasă în spațiul înconjurător, de la proiecțiile pe smartboard la contactul direct al copiilor cu natura și comunitatea în care trăim.

  Rapoarte privind achizițiile individuale

  Evaluarea reprezintă un proces complex ce constituie parte integrantă a predării-învățării. Pentru fiecare elev stabilim rapoarte individuale în care sunt înregistrate progresele, dar și dificultățile întâmpinate. Evaluarea este integrală. Elevului îi sunt astfel respectate particularitățile de vârstă și dezvoltare, evitându-se competiția și clasificările/clasamentele la nivelul oricărui tip de grup.

  Activități de învățare

  Comunicarea în limba română și Comunicarea în limba străină (engleză sau germană) beneficiază de predare integrată bazată pe metode moderne și actualizate care respectă specificul/particularitățile adolescentului acestui nou mileniu. Rezultatele obținute în prezent la evaluările externe (atât la limba română cât și la cele două limbi străine) arată eficiența metodelor noastre de lucru cu elevii, indiferent de vârstă.

 • Cum te înscrii?