Admitere Liceu 2023

Liceul International PREMS

Prezentare

Ciclul liceal al Școlii Gimnaziale PREMS este autorizat ARACIP din anul școlar 2022-2023 prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3874/23.05.2022.

Viitorii elevi ai Liceului Internațional PREMS pot alege între o clasă de real (Științe și științe ale naturii) și o clasă de uman (Științe sociale). Fiecare clasă are un număr de 20 locuri. La ambele clase limba engleză se desfășoară în regim intensiv (6-8 ore săptămânal)

PROCEDURA DE INSCRIERE ÎN LICEUL INTERNAȚIONAL PREMS AN ȘCOLAR 2023-2024:

În cadrul Liceului Internațional PREMS avem clase cu profil REAL – Științele Naturii și profil UMAN – Științe Sociale.
Opțiunea aparține elevului/familiei și se exprimă în cadrul interviului specific.

ADMITEREA IN LICEUL INTERNATIONAL PREMS SE FACE IN BAZA:

  1. MEDIEI DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ  (30%)
  2. MEDIEI CLASELOR V-VIII (40%)
  3. INTERVIULUI  CU ELEVUL (20%)
  4. INTERVIULUI  CU FAMILIA (10%)

Perioada de înscriere:

19-20 iulie    Depunere cerere tip la secretariat.Vizitarea scolii si programarea interviului

21 iulie Evaluare limba engleza pentru elevii care nu au sustinut proba specifica (liceu intensiv sau bilingv)

21-23 iulie – Interviu cu familia si elevul candidat 

24 iulie  – Comunicarea rezultatelor (admis/respins)* 

25 iulie – Semnarea contractului educational si validarea locului prin depunerea dosarului tip

ADMITERELiceul Internațional PREMS

Locuri disponibile: