Clasa IV

 • Clasa IV

  Orarul zilnic este conceput astfel încât orele de limbă străină să se desfășoare simultan pentru ambele grupe (grupa de copii care învață limba engleză și grupa de copii care învață limba germană). Predarea celor două limbi străine se face în concordanță cu programa britancă, respectiv cu programa germană. De aceea sunt achiziționate materiale auxiliare (manuale, caiete de lucru, soft-uri) din Anglia sau Germania. Colaborarea dintre învățător și profesorii de limbi străine este determinantă pentru asigurarea succesului în întreaga activitate de învățare a copiilor. Rapoartele finale de evaluare se elaborează ca un întreg pentru toate disciplinele astfel încât copilul să fie foarte bine cunoscut de către întreaga echipă educațională și părintele să dețină o evaluare integrală a acestuia. După evaluare inițială, cea de final de semestru (I și II) și ori de câte ori este nevoie (la propunerea unui profesor sau la solicitarea părintelui) au loc întâlniri individuale cu părinții. La această întâlnire participă învățătorul clasei, profesorul de limbă străină și directorul educațional al școlii sau manangerul pentru calitatea actului educațional. La finalul clasei a IV-a sunt susținute Evaluările Naționale la Limba română și Matematică. De asemenea, se continuă susținerea progresivă a examenelor Cambridge.
 • Clasa IV

  În aceeași clasă (catalog) sunt înscriși copii aparținând celor două grupe de predare intensivă a limbilor străine (engleză sau germană) în funcție de opțiunea părinților.

  • predare intensivă în limbile engleză sau germană
  • maxim 18 elevi/clasă
  • Program zilnic (8 sau 10 ore)
  • 08:00-08:30
   Primirea copiilor
  • 08:30-09:00
   Mic dejun și întâlnirea de dimineața
  • 09:00-09:45
   ORA I
  • 09:50-10:35
   ORA II
  • 10:45-11:30
   ORA III
  • 11:50-12:35
   ORA IV
  • 12:45-13:30
   ORA V
  • 13:30
   Prânzul
  • 14:30-15:15
   ORA VI
  • 15:15-16:00
   ORA VII
  • După ora 16:00, în situația alegerii programului de 10 ore/zi
   activități specifice acestui interval orar (joc, arte, audiție, activități în salină, ș.a)
 • Intrebari si Raspunsuri
  Câți copii vor fi în clasă?

  Numărul maxim de elevi este 18 elevi/clasă

  Ce dotari au sălile de clasă?

  Sălile de clasă au mobilier modular, dulăpioare individuale, witheboard, smartboard, computer.

  Au copiii uniforme?

  Da. Școala PREMS are propria uniformă realizată de un designer vestimentar.

  După ce criterii sunt selectate cadrele didactice?

  Criteriile noastre sunt: competență, responsabilitate, flexibilitate, creativitate, implicare, receptivitate, deschidere la nou

  Există teme pentru acasă?

  Nu există teme pentru acasă. Temele se fac la școală în programul prelungit

 • Nr. ore/ săptămână din planul cadru național cărora li se adaugă orele la decizia școlii
  • Comunicare în limba română5 Ore
  • Comunicare în limba engleză8 Ore
  • Limba germană2 Ore
  • Istorie1 Ore
  • Geografie1 Ore
  • Matematică 4 Ore
  • Științe1 Ore
  • Educație civică1 Ore
  • Educație muzicală1 Ore
  • Arte vizuale și abilități practice2 Ore
  • Educație fizică și sport2 Ore
  • Joc și mișcare1 Ore
  • Educație pentru sănătate1 Ore
  • TIC 1 Ore
  • Aplicații4 Ore
 • La finalul clasei a IV-a sunt susținute Evaluările Naționale la Limba română și Matematică. De asemenea, se continuă susținerea progresivă a examenelor Cambridge.

  Documente necesare la înscriere