Cambridge

IMPORTANTA EXAMENELOR CAMBRIDGE

Susținerea unui examen Cambridge oferă participantului un certificat recunoscut internațional, ce demonstrează nivelul de limbă engleză la care se află . Atestatele Cambridge sunt recunoscute de majoritatea universităților și de către companiile multinaționale.

Pentru elevi, un certificat Cambridge care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2( după Cadrul Comun European de Referintă pentru Limbi)- respectiv, KET (Key English Test) și PET (Preliminary English Test)- asigură nota 10 la proba de Limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv-engleză.

 

Ordinul Ministrului Educaţiei nr 4432 din 29.08.2014 
,,candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională […] pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională[…]dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 […] primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv”

 

PREGATIRE

Pe toată durata anului școlar, elevii Școlii Prems studiază după manuale tipărite de Cambridge University Press. Aceste manuale acoperă programa la Limba engleză aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. În plus, ele sunt special concepute pentru a facilita asimilarea de către elevi a vocabularului și structurilor gramaticale în vederea susținerii examenului Cambridge specific vârstei lor.

În plus, elevii noștri beneficiază de pregătire intensivă începând cu aproximativ 3 luni înainte de examen. Pregătirea vizează toate competențele testate la un examen Cambridge: citit& scris, ascultat și vorbit.

Școala Prems organizează cursuri private de pregătire în vederea susținerii examenului Cambridge- toate nivelurile- pentru cursanți din afara școlii.

Aceștia vor putea susține examenele în cadrul Școlii Prems, în anumite perioade de organizare a sesiunilor de examinare Cambridge, în funcție de numărul de candidați înscriși.

 

EXAMINARE

În general, pentru elevii Școlii Prems, examenele se organizează cu puțin timp înainte de incheierea anului școlar.

Pentru candidatii din afara Școlii Prems, datele de examinare sunt stabilite pe parcursul anului școlar, în funcție de numărul de candidați inscriși la fiecare examen și de nivelul de pregătire la care se află.

SERVICII

Rezultatele la examene vor fi trimise participanților pe mail, iar certificatele le vor fi înmânate după primirea acestora.
 

ECHIPA

La Școala Prems, profesorii de Limba engleză au experiență în pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor Cambridge. Rezultatele excelente obținute de elevii noștri la sesiunile din anii trecuti atestă dedicarea și profesionalismul dascălilor noștri.

 

Prof. DANIELA STEFANESCU